icon-email Webmail       E-nastava      ISSS

  • FONDACIJA DOGS TRUST DODIJELILA VETERINARSKOM FAKULTETU DONACIJU U IZNOSU OD 91.242,57 KM

  • Potpisan ugovor sa Vladom Japana za Projekat obnove laboratorija za mikrobiologiju i hemiju

  • Savremeni digitalni RTG aparat instaliran na Klinikama VFS

  • 1
  • 2
  • 3
  1. Vijesti
  2. Aktuelnosti na VFS
  3. Aktuelnosti na UNSA
usluge_klinike.jpg

one health banner

Smatrate li da VFS treba obezbjediti više informacija o mogućnostima zapošljavanja veterinara?

banner caps2 135x57px-120

 Reev-med small