icon-email Webmail       E-nastava      ISSS

  • VFS član konzorcija u dva nova međunarodna projekta

  • Zbogom diplomirani veterinari, dobrodošli doktori veterinarske medicine

  • Generalna skupština asocijacije Veterinarskih fakulteta mediteranske regije (REEV MED) u Sarajevu 2015. godine

  • 1
  • 2
  • 3
  1. Vijesti
  2. Aktuelnosti na VFS
  3. Aktuelnosti na UNSA

Smatrate li da zajedničko djelovanje veterinara i ljekara (One Health koncept) može značajnije reducirati rizike od zoonotskih bolesti?

banner caps2 135x57px-120

 Reev-med small