icon-email         E-nastava         ISSS         STUDENT GUIDE       unsa logo  

Banner congress

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije mr. sc. Enide Članjak - Kudra

 

 

Petak, 11 Maj 2018, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu mr. sc. Enida Članjak - Kudra branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ZASTUPLJENOST REZIDUA KOKCIDIOSTATIKA U KONZUMNIM JAJIMA, JETRI I MESU PERADI NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE“.

Odbrana će se održati u petak 11.05.2018. godine sa početkom u 14.00 sati u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a doktorska disertacija se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i na Univerzitetu u Sarajevu, te je dostupna javnosti.

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija Amfiteatar Veterinarskog fakulteta

Nazad