icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije mr. sc. Džemila Hajrića

 

 

Ponedjeljak, 18 Juni 2018, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mr. sc. Džemil Hajrić, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„KONTAMINACIJA KONZUMNE RIBE I RIBLJIH PROIZVODA TEŠKIM METALIMA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE I PROCJENA IZLOŽENOSTI KONZUMENATA“.

Odbrana će se održati u ponedjeljak 18.06.2018. godine sa početkom u 14.00 sati u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a doktorska disertacija se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dostupna je javnosti.

 

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

                                                                                              

 

Lokacija Amfiteatar Veterinarskog fakulteta

Nazad