icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana specijalističkog rada Glorije Milanović dipl.vet

 

 

Petak, 22 Juni 2018, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Glorija Milanović, dipl.vet., branit će specijalistički rad pod naslovom:

„SEROLOŠKO ISTRAŽIVANJE LEPTOSPIROZE OVACA“.

Odbrana će se održati u petak 22.06.2018. godine sa početkom u 11.00 sati u Sali 124 Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a specijalistički rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dostupan je javnosti.

                                                                           

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija Sala 124

Nazad