icon-email         E-nastava         ISSS         STUDENT GUIDE       unsa logo  

Banner congress 2

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana magistarskog rada Merime Dževdetbegović, dipl.vet.

 

 

Utorak, 24 Juli 2018, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Merima Dževdetbegović (rođ. Alić), dipl.vet., branit će magistarski rad pod naslovom:

„UTICAJ RAZLIČITOSTI SASTAVA I DUŽINE SKLADIŠTENJA PILEĆEG MAŠINSKI OTKOŠTENOG MESA NA SENZORNE KARAKTERISTIKE HRENOVKI I PARIZERA“.

Odbrana će se održati u utorak 24.07.2018. godine sa početkom u 14.00 sati u Sali 210 Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i dostupan je javnosti.

                                                                              

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija Sala 210 VFS

Nazad