E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana magistarskog rada Anisa Halilbašića dipl.vet.

 

 

Petak, 30 Novembar 2018, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu Anis Halilbašić, dipl.vet. branit će magistarski rad pod naslovom:

 

„MIKOPLAZME VAGINE KUJA U RAZLIČITIM FAZAMA REPRODUKTIVNOG CIKLUSA“.

 

Odbrana će se održati u petak 30.11.2018. godine sa početkom u 14.00 sati u Sali 321 Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i na Univerzitetu u Sarajevu, te je dostupan javnosti.

 

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija Sala 321

Nazad