E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije - Ernes Karić, dipl.vet

 

 

Petak, 21 Decembar 2018, 

   

 

VIJEĆE VETERINARSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E


Ernes Karić, dipl.vet., student III ciklusa studija “Veterinarska medicina i javno zdravstvo” Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

"KORTIZOL IZ DLAKE U DIJAGNOSTICI CHUSHING-OVOG SINDROMA PASA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA",

dana 21.12.2018. godine (petak) u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sa početkom u 13:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

 

Nazad