E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije - mr.sc. Maja Varatanović

 

 

Petak, 08 Februar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu mr.sc. Maja Varatanović branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„PROCJENA GENETIČKOG DIVERZITETA GATAČKOG GOVEDA U BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU ZAŠTITE PASMINE“.

Odbrana će se održati u petak 08.02.2019. godine sa početkom u 14.00 sati u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati a doktorska disertacija se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta i dostupna je javnosti.

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija Amfiteatar

Nazad