E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana magistarskog rada Jasenko Salkić, dipl.vet.

 

 

Cetvrtak, 12 Septembar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu Jasenko Salkić, dipl.vet. branit će magistarski rad pod naslovom:

„SERUMSKI ESTRADIOL I PROGESTERON KAO POKAZATELJI OVARIJALNE AKTIVNOSTI PASA U ODNOSU NA GODIŠNJE DOBA I NAČIN DRŽANJA“.

Odbrana će se održati u četvrtak 12.09.2019. godine sa početkom u 12.00 sati u sali 124 Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta i na Univerzitetu u Sarajevu, te je dostupan javnosti.

                                                                 

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

 

Lokacija Sala 124

Nazad