E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije mr. Nedžada Hadžiomerovića

 

 

Cetvrtak, 12 Septembar 2019, 

   

 

VIJEĆE VETERINARSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU


O B J A V LJ U J E


Mr. Nedžad Hadžiomerović, student III ciklusa studija “Veterinarska medicina i javno zdravstvo” Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

"GLOMERULARNA CIRKULACIJA REPTILSKOG I SISARSKOG TIPA NEFRONA KOD KOKOŠI",

dana 12.09.2019. godine (četvrtak) u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta sa početkom u 11:00 sati.

 


Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

 

Lokacija Amfiteatar Veterinarskog fakulteta u Sarajevu

Nazad