E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana rada Ajne Kapidžić

 

 

Utorak, 24 Septembar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Ajna Kapidžić, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

“Istraživanje crijevnih parazita pasa na području Grada Zenica“

u utorak 24.09.2019. godine u 10:00 sati

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u biblioteci Katedre za parzitologiju na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

Lokacija Biblioteka Katedre za parazitologiju

Nazad