E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana rada Ejle Ćurić

 

 

Utorak, 24 Septembar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Ejla Ćurić, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

Učestali rekonstruktivni zahvati kože pasa i mačaka

u utorak 24.09.2019. godine u 10:00 sati

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali 124 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

Lokacija sala 124

Nazad