E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana rada Muamera Obhođaša

 

 

Utorak, 24 Septembar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Muamer Obhođaš, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

“Tehnike epiduralne anestezije pasa i efekti perioperativne analgezije“

u utorak 24.09.2019. godine u 11:00 sati

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali 124 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

Lokacija sala 124

Nazad