E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana rada Ismara Lutvikadića

 

 

Utorak, 24 Septembar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Ismar Lutvikadić, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

“Letalitet u injekcionom protokolu opšte anestezije pasa“

u utorak 24.09.2019.  godine u 12:00 sati

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali 124 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

Lokacija sala 124

Nazad