E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana rada Aide Šanjte - Reis

 

 

Petak, 27 Septembar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Aida Šanjta - Reis, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

“Bruceloza ovaca u Zeničko-dobojskom kantonu“

u petak 27.09.2019. godine u 10:00 sati

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali 321 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

Lokacija sala 321

Nazad