E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije mr.sc. Kenan Podžo

 

 

Cetvrtak, 17 Oktobar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu mr.sc. Kenan Podžo branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„UTJECAJ MEDIJUMA, EKVILIBRACIJE I ZAMRZAVANJA NA KVALITET SPERMATOZOIDA PASA“ .

 

Odbrana će se održati u četvrtak 17.10.2019. godine sa početkom u 11.00 sati u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a doktorska disertacija se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta i dostupna je javnosti.

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

 

Lokacija Amfiteatar

Nazad