E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije - mr.sc. Ermina Nogić

 

 

Cetvrtak, 05 Decembar 2019, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu mr.sc. Ermina Nogić branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ISTRAŽIVANJE UČINAKA ANTIPARAZITIKA EPRINOMEKTINA KOD DOMAĆIH PREŽIVARA“.

Odbrana će se održati u četvrtak 05.12.2019. godine sa početkom u 13.00 sati u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati a doktorska disertacija se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta i dostupna je javnosti.

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija Amfiteatar

Nazad