E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana magistarskog rada - dipl.vet. Tijana Jović

 

 

Petak, 10 Januar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu dipl.vet. Tijana Jović branit će magistarski rad pod naslovom:

„UTICAJ STABILIZIRANOG TEČNOG HLORDIOKSIDA (CIO2) NA HIGIJENSKI STATUS VODOOPSKRBNOG SISTEMA U BROJLERSKIM FARMAMA“.

Odbrana će se održati u petak 10.01.2020. godine sa početkom u 14.00 sati u Sali 124 Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i na Univerzitetu u Sarajevu, te je dostupan javnosti.

 

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija sala 124

Nazad