E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana specijalističkog rada - Lejla Kebo

 

 

Utorak, 14 Januar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Lejla Kebo, studentica Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

“Zastupljenost Campylobacter spp. u sirovom pilećem mesu“

 

u utorak 14.01.2020. godine u 12:00 sati.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali 124 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

Sarajevo, 24.12.2019. godine

 

Lokacija sala 124

Nazad