M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana rada Sanela Pivčić

 

 

Petak, 07 Februar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Sanela Pivčić, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

“Generička HACCP studija proizvodnje livanjskog sira“

u petak 07.02.2020. godine u 10:00 sati

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u Biblioteci Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

Lokacija Biblioteka Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica

Nazad