E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Marina Pervan, odbrana završnog rada

 

 

Utorak, 16 Juni 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Marina Pervan, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

“Patvorenje mlijeka i sira“

u utorak 16.06.2020. godine u 11:00 sati

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u Biblioteci na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

 

Nazad