M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana specijalističkog rada - Šefket Mehić

 

 

Utorak, 06 Oktobar 2020, 

   

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Šefket Mehić, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

Institucionalni okvir sistema sigurnosti hrane u BiH“

u utorak 06.10.2020. godine u 14:00 sati

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovatiuz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera, a održat će se u Dekanatu u sali za sastanke na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

 

Nazad