E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Kalendar dogadjaja

 

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije - mr. sc. Ajle Ališah

 

 

Cetvrtak, 18 Juni 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U skladu sa članom 41. st. (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Ajle Ališah, pod naslovom

„HIGIJENSKI, ZDRAVSTVENO-TEHNOLOŠKI, ETOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKTI NOVOG KONCEPTA OPŠTE PROFILAKSE TOVA BROJLERSKIH PILIĆA“ za četvrtak 18.06.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u sali 161 Veterinarskog fakulteta.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Ajle Ališah, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-16/20 od 29.04.2020. godine, u sastavu:

  1. Prof. dr. Sabina Šerić-Haračić, predsjednik Komisije,
  2. Prof. dr. Teufik Goletić, član Komisije,
  3. Prof.dr. Aida Kustura, član Komisije i mentor za izradu doktorske disertacije.

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Veterinarskog fakulteta.

DEKANAT FAKULTETA

 

Lokacija sala 161

Nazad