M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana specijalističkog rada - Abdulah Imamović

 

 

Srijeda, 07 Oktobar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Abdulah Imamović student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

Generička HACCP studija industrijske proizvodnje barenih kobasica“

u srijedu 07.10.2020. godine u 12:00 sati

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovatiuz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera, a održat će se u u Biblioteci na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

 

Nazad