E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana magistarskog rada - Adnan Alijagić dipl.vet.

 

 

Cetvrtak, 16 Juli 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Adnan Alijagić, dipl. vet. branit će magistarski rad pod naslovom:

„ZASTUPLJENOST I ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA LISTERIAE MONOCYTOGENES U KONZUMNOJ KALIFORNIJSKOJ PASTRMCI“.

Odbrana će se održati u četvrtak 16.07.2020. godine sa početkom u 12.00 sati u sali 161 Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dostupan je javnosti.

Napomena: Svi prisutni obavezni su pridržavati se propisanih epidemioloških mjera.

                                                                 

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija sala 161

Nazad