E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana završnog rada - Ramiza Mihaljević

 

 

Ponedjeljak, 20 Juli 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Ramiza Mihaljević, studentica Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

“Antimikrobna rezistencija netifiodalnih salmonela prenosivih hranom“

 

u ponedjeljak 20.07.2020. godine u 11:00 sati.

 

Odbrana je javna i održat će se u sali 161 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu. Odbrani se može prisustvovati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

 

 

Lokacija sala 161

Nazad