E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana završnog rada Lejla Pobrić - Hadžihasanović

 

 

Cetvrtak, 23 Juli 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Lejla Pobrić - Hadžihasanović, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

“Endoparaziti preživara Podveležja“

 

Odbrana završnog rada će se održati online u četvrtak 23.07.2020. godine sa početkom u 18:00 sati.

 

 

Nazad