E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije - mr.sc. Tariq Ali

 

 

Petak, 21 August 2020, 

   

 

O B A V J E Š T E NJ E

o promjeni termina odbrane doktorske disertacije

 

Termin odbrane doktorske disertacije kandidata mr. sc. Tariqa Alija pod naslovom:

 

„UTICAJ RAZLIČITIH PRISTUPA KONTROLI PROIZVODNJE I PRERADE NA BAKTERIOLOŠKU ISPRAVNOST GOVEĐEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA".

 

zakazan 28.07.2020. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu se mijenja na 21. 08. 2020. godine sa početkom u 11.00 sati u Sali za sjednice Veterinarskog fakulteta uz obavezno pridržavanje svih propisanih epidemiololoških mjera.

Doktorska disertacija se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta i dostupna je javnosti.

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija Sala za sjednice VFS

Nazad