M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije - mr.sc. Tariq Ali

 

 

od Petak, 21 August 2020
do Ponedjeljak, 05 Oktobar 2020

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E 

o promjeni termina odbrane doktorske disertacije

 

Termin odbrane doktorske disertacije kandidata mr. sc. Tariqa Alija pod naslovom:

 

„UTICAJ RAZLIČITIH PRISTUPA KONTROLI PROIZVODNJE I PRERADE NA BAKTERIOLOŠKU ISPRAVNOST GOVEĐEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA".

 

zakazan 28.07.2020. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu se mijenja na 21. 08. 2020. godine sa početkom u 11.00 sati u Sali za sjednice Veterinarskog fakulteta uz obavezno pridržavanje svih propisanih epidemiololoških mjera.

Doktorska disertacija se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta i dostupna je javnosti.

 

DEKANAT

VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Nazad