M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Amele Livnjak, dr.vet.med.

 

 

Srijeda, 09 Septembar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Amele Livnjak, dr.vet.med.,

pod naslovom “Hemotropne mikoplazme i drugi paraziti u krvi koza sa područja Bosne i Hercegovine“

održat će se u srijedu 09.09.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u sali 124 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu uz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera.

Odbrana projekta je javna i održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr. Amir Zahirović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, predsjednik Komisije,
  2. Prof.dr. Nejra Hadžimusić, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije,
  3. Prof.dr. Zinka Maksimović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Zdravstvena zaštita životinja, član Komisije.

DEKANAT VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Nazad