E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Nermine Spahija, dipl. vet.

 

 

Cetvrtak, 10 Septembar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Nermine Spahija, dipl. vet., pod naslovom Evaluacija objektivnosti tablica za procjenu boli konjaodržat će se u četvrtak 10.09.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u sali 124 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu uz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera.

 

 

Odbrana projekta je javna i održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr. Amir Zahirović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, predsjednik Komisije,
  2. Prof.dr. Selma Filipović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije,
  3. Prof.dr. Alan Maksimović, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije.

DEKANAT VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija sala 124

Nazad