E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana specijalističkog rada - Robert Stupar Ljubas

 

 

Srijeda, 16 Septembar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Robert Stupar Ljubas, student Specijalističkog akademskog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ branit će završni rad pod naslovom

 

“Pojavnost bruceloze na području Kantona 10 u periodu 2013-2018“

u srijedu 16.09.2020. godine u 11:30 sati

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati uz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera, a održat će se u sali 210 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.

 

Lokacija sala 210

Nazad