M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana doktorske disertacije Mr. Ajla Ališah

 

 

Cetvrtak, 29 Oktobar 2020, 

   

 

VIJEĆE VETERINARSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU


O B J A V LJ U J E

 


Mr. Ajla Ališah, studentica III ciklusa studija “Veterinarska medicina i javno zdravstvo” Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

„HIGIJENSKI, ZDRAVSTVENO-TEHNOLOŠKI, ETOLOŠKI I EKONOMSKI ASPEKTI NOVOG KONCEPTA OPŠTE PROFILAKSE TOVA BROJLERSKIH PILIĆA“,

 

dana 29. 10. 2020. godineu Amfiteatru Veterinarskog fakulteta sa početkom u 12:00 sati, uz obavezano pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i mjera donesenih od strane nadležnih kriznih štabova koje su na snazi u momentu održavanja odbrane.

 

Iz Dekanata Fakulteta

 

Lokacija Amfitetar

Nazad