M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Kalendar dogadjaja

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Darinke Klarić Soldo, dr.vet.med.

 

 

Utorak, 10 Novembar 2020, 

   

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Darinke Klarić Soldo, dr.vet.med.pod naslovom „Distribucija patogena prenosivih krpeljima u Bosni i Hercegovini“ održat će seu utorak 10.11.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u Sali 321 (III) sprat na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu uz obavezno pridržavanja svih epidemioloških mjera.

Odbrana projekta je javna i održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. Nihad Fejzić, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, naučna oblast: Zdravstvena zaštita životinja i Veterinarsko javno zdravstvo i legislativa, predsjednik Komisije;
  2. Prof. dr. Jasmin Omeragić, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, naučna oblast: Zdravstvena zaštita životinja i Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije;
  3. Prof. dr. Almedina Zuko, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, naučna oblast: Zdravstvena zaštita životinja i Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije;
  4. Prof. dr. Teufik Goletić, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, naučne oblasti: Zdravstvena zaštita životinja i Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji, član Komisije;
  5. Prof. dr. Lejla Velić, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, naučna oblast: Zdravstvena zaštita životinja, član Komisije.

DEKANAT VETERINARSKOG FAKULTETA

 

Lokacija sala 321

Nazad