icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

(Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj komisije za izbor u zvanje sa prijedlogom komisije objaviti na internet stranici najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se glasa o prijedlogu komisije i to u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje popisanih uslova za izbor u akademsko zvanje od strane prijavljenih kandidata.)

IZVJEŠTAJI KOMISIJA


03.11.2017.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor vanrednog profesora za oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji