icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO     unsa logo  

VF70 logo1 04

(Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj komisije za izbor u zvanje sa prijedlogom komisije objaviti na internet stranici najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se glasa o prijedlogu komisije i to u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje popisanih uslova za izbor u akademsko zvanje od strane prijavljenih kandidata.)

IZVJEŠTAJI KOMISIJA

 

23.07.2019.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - docent za oblast "Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji"


08.07.2019.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - vanredni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - redovni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - redovni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"


 

20.06.2019.

Izvještaj komisije - Vanredni profesor za oblast "Zdravstvena zaštita životinja"


 

07.06.2019.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - vanredni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - vanredni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"


05.06.2019.

Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor akademskog osoblja - redovni profesor za oblast "Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji"


08.03.2019.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor saradnik u zvanju asistenta za oblast "Temeljne nauke veterinarske medicine"


12.02.2019.

Izvještaj komisije - Vanredni profesor za oblast "Zdravstvena zaštita životinja"


12.12.2018.

Izvještaj komisije - Asistent za oblast "Zdravstvena zaštita životinja"


04.10.2018.

Izvještaj komisije - Docent za oblast "Veterenirasko-higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane"

Izvještaj komisije - Redovni profesor za oblast "Zdravstvena zaštita životinja"

Izvještaj komisije - Redovni profesor za oblast "Kliničke nauke veterinarske medicine"

Izvještaj komisije - Asistent - Kliničke nauke


21.09.2018.

Izvještaj komisije - Viši Asistent - Kliničke nauke


03.09.2018.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor za oblast "Temeljne nauke veterinarske medicine"


29.06.2018.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u akademsko zvanje redovni profesor za oblast Temeljne nauke veterinarske medicine


25.06.2018.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za oblast "Temeljne nauke veterinarske medicine"


19.06.2018.

Izvještaj komisije - 15+ Asistent - Zdravstvena zaštita.

Izvještaj komisije - Asistent - Kliničke nauke

Izvještaj komisije - Asistent - Preventivne mjere.

Izvještaj komisije - Asistent - Vet.hig.nadzor

Izvještaj komisije - Stručni saradnik - Zdravstvena zaštita.

Izvještaj komisije - Stručni saradnik - Preventivne mjere.

Izvještaj Komisije - Temeljnje nauke


 03.11.2017.

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor vanrednog profesora za oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji