icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Javne nabavke

Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet

Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

Odjeljenje za javne nabavke

tel.: +387 (0) 33 729-136     fax.: +387 (0) 33 617-850

e-mail: javnenabavke@vfs.unsa.ba

 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

REALIZACIJA UGOVORA U 2016. GODINI

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU

UO - IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 

REALIZACIJA UGOVORA ZA PRVIH 9 MJESECI 2017. GODINE