E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Od prestanka ratnog stanja, u kratkom vremenskom periodu učinjeni su značajni pomaci u obnovi i unapređenju rada na Fakultetu. Zgrada Fakulteta renovirana je vlastitim sredstvima, nabavljena je i neophodna nastavna i istraživačka oprema, značajno je osavremenjena nastava, uspostavljene su pokidane veze i nova saradnja s većim brojem veterinarskih fakulteta u: SAD-u, Turskoj, Italiji, Mađarskoj, Libiji, Maleziji, Egiptu, Norveškoj, Njemačkoj, Španiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Portugalu, Austriji.

 

facultyPosebno treba istaći da se Fakultet prilagođavao savremenim trendovima u oblasti obrazovanja, uključujući u nastavu najnovija dostignuća veterinarske struke i nauke. Naime, u nekoliko navrata osavremenjivani su i mijenjani nastavni planovi i programi, a cilj je bio efikasnije studiranje i savremenija izobrazba veterinarskih kadrova za potrebe struke i nauke. Ti zahtjevi, pored obaveza koje proistječu iz Zakona o visokom obrazovanju, bili su i osnova za pokretanje inicijative i utvrđivanja prijedloga novih Pravila studiranja na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

Međutim, osnova za donošenje Pravila bile su preporuke Federalnog i Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Univerziteta u Sarajevu, te Pravila (Statuti) više renomiranih veterinarskih fakulteta iz Evropske unije (Beč, Budimpešta, Milano, Barcelona, Getingen, Hanover, Ljubljana, Utreht i dr.). Nadalje, u pripremi novih Pravila, savjetima i preporukama,sudjelovali su i predstavnici organizacija u okviru međunarodnih projekata (PHARE i TEMPUS), predstavnici veterinarskih fakulteta iz EU i dr., koji su u proteklom vremenu posjećivali naš Fakultet u vezi sa različitim stručnim, naučnim i nastavnim pitanjima. Posebno ističemo provođenje dva TEMPUS projekta, projekta „Curriculum Development According to Bologna Principles“, te CEEPUS programa o razmjeni nastavnog osoblja i studenata.

 

Osnovni cilj programa je usaglašavanje nastavnih planova i programa, podizanje standarda izvođenja nastave i međufakultetske razmjene studenata i nastavnika kao i implementacija Bolonjskog procesa studiranja.

 

Kroz Tempus program osigurana su značajna materijalna sredstva za opremanje Bibliotečko-informatičkog centra (BIC), savremenog mikroskopskog laboratorija, studentske čitaone i značajnog opremanja pojedinih zavoda Fakulteta.

 

veterinariaNa Veterinarskom fakultetu u Sarajevu do sada je diplomiralo oko 2.500 studenata koji su stekli stručno zvanje diplomiranog veterinara. Prvi postdiplomski studij organiziran je 1967. godine i do danas je magistriralo 200, a specijalizaciju je završilo 60 postdiplomca, 177 kandidata odbranili su doktorski rad i postali doktori veterinarskih nauka. Na dodiplomskom i postdiplomskom studiju i stjecanju doktorata veterinarskih nauka bio je uključen i znatan broj kandidata iz inostranstva.

 

veterinarVeći broj nastavnika Fakulteta bili su nosioci naučnoistraživačkih projekata ili gostujući profesori na inozemnim univerzitetima u okviru međunarodne saradnje. nastavnici i drugi stručnjaci Fakulteta uspješno su realizirali preko 200 tema i projekata, koji su finansirani iz domaćih i inostranih izvora, objavili su preko 6.500 stručnih i naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima ili pak u zbornicima sa stručnih i naučnih skupova, te su autori više od 80 udžbenika, priručnika i knjiga.

 

Navedeni brojčani pokazatelji, pored ostalih činjenica, nedvojbeno govore da je Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu dao značajan doprinos u razvoju ukupne poljoprivredne proizvodnje, a naročito stočarstva i veterinarstva u Bosni i Hercegovini.

 

Od 1951. godine Fakultet zajedno sa Savezom udruženja veterinara i veterinarskih tehničara BiH izdaje časopis «Veterinaria» u kojem je objavljeno preko 3.000 naučnih i stručnih radova. «Veterinaria» je kao izdavač objavila više knjiga i udžbenika domaćih i stranih autora. Ovaj renomirani časopis se razmjenjivao sa 130 inostranih časopisa iz oblasti veterinarstva. Pečat sadržaju i kvalitetu «Veterinariae» dali su nastavnici i saradnici Fakulteta, a urednici su vodili veoma stručnu i visokoprofesionalnu politiku uređivanja, te im pripada posebno priznanje za značajnu reputaciju časopisa. Na Fakultetu veoma uspješno djeluje i Asocijacija studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu koja izdaje studentski časopis «Veterinar». U objavljivanju časopisa osim studenata značajno sudjeluju i fakultetski kadrovi. Časopis obrađuje interesantne teme iz života i rada studenata i njihovih sekcija, a objavljuju se i stručni radovi iz veterinarske medicine i njene historije. Ovo je jedan od rijetkih studentskih časopisa na sarajevskom Univerzitetu.

 

Historijat Fakulteta >>>

 Fakultet u periodu rata (1992-1995) >>>