E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

Katedra za hranu i ishranu domaćih životinja

Zavod za zootehniku i peradarstvo

Uvod

Katedra za Hranu i ishranu domacih životinja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu osnovana je 1951. godine. Utemeljitelj je bio prof.dr Ivan Šmalcelj, koji je obavljao i dužnost šefa Katedre do 1958 godine. Od tada pa nadalje, dužnosti šefa obavljali su akademik prof.dr Miralem  Džinić do 1984, zatim prof.dr Milivoje Nadaždin do 1991, prof.dr Đorđe Bugarski do 1998.godine, te prof.dr Fahira Alibegović-Zečić do 2012. godine. Katedra je organizirana kao sastavna jedinica Zavoda za zootehniku i peradarstvo.

Diplomska nastava

Katedra organizira nastavu u dva obavezna I jedan izborni nastavni predmet:

1. Hrana i ishrana životinja I (III semestar)

2. Hrana i ishrana životinja II (IV semestar)

3. Osnove higijene I sigurnosti stočne hrane (III semester) – izborni predmet

Namjena navedenih predmeta je pružiti studentima fundamentalna znanja o karakteristikama hrane za životinje i njenoj primjeni, o tehnologiji proizvodnje važnijih vrsta stočne hrane, te o značaju hrane i ishrane sa aspekta zaštite zdravlja životinja i osiguranja visoke, kvalitetne i rentabilne proizvodnje.

Postdiplomska nastava

Nastavno osoblje je angažirano u izvođenju postdiplomske nastave iz nekoliko naučnih oblasti, kao i na doktorskom studiju na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

- Fizikalno-hemijske analize stočne hrane

- Programiranje receptura krmnih smjesa i obroka za različite vrste i kategorije životinja

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: II

Kontakt

  • Telefon: 033/729-141
  • Fax: 033/617-850; 033/650-435
  • E-Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.