E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Katedra za sudsko i upravno veterinarstvo

Zavod za epizootiologiju

Uvod

Predmet: SUDSKO VETERINARSTVO

"Sudsko veterinarstvo" je multidisplinaran predmet koji se oslanja na cjelokupno veterinarsko znanje kao i poznavanje pravnih propisa, a sve sa ciljem dolaska do istine kod pojedinih parničnih i vanparničnih slučajeva. Stoga se može definisati kao spoj stručnog znanja, veterinarskih i općih propisa kao i veterinarske etike u svakodnevnom radu.

Sudsko veterinarstvo ima za cilj da uvede studenta u oblast ove, u skladu sa svjetskim standardima i značajem, specijalne grane veterinarske medicine, a koja se oslanja isključivo na veterinarsko znanje i poznavanje osnovnih pravni i stručnih propisa.

Svjedoci smo mnogobrojnih i učestalih grešaka u radu, prevara, nestručnog rada i neetičnosti. Takve radnje rezultiraju značajnim štetama u stočarstvu, protivpravnom sticanju dobiti, narušavanju ugleda struci kao i izbijanjem različitih bolesti koje osim što ugrožavaju životinje, ugrožavaju i ljude. Znanja iz ove oblasti omogućavaju studentu da shvati greške koje nastaju tokom rada u veterinarskoj službi, te da ih na adekvatan i stručan način izbjegnu, da rade po principima struke i etike, te da na kvalitetan – propisan način provode mjere dijagnostike, suzbijanja i iskorjenjavanja oboljenja, odnosno da na najkvalitetniji mogući način obavljaju veterinarski rad i usluge.

 

Predmet: UPRAVNO VETERINARSTVO SA ORGANIZACIJOM I EKONOMIKOM VETERINARSKIH MJERA

"Upravno veterinarstvo sa organizacijom i ekonomikom veterinarskih mjera" bavi se izučavanjem organizacije veterinarske službe u BiH, suštini i zadacima upravnog veterinarstva, zakonskim i normativnim aktima iz oblasti veterinarstva (zakoni, pravilnici, odluke, itd) kao i mjerama za unapređenje stočarstva, ustrojstvu veterinarske inspekcije i veterinarskoj etici.

Predmet ima za cilj upoznati studenta sa organizacijom veterinarske službe u Bosni i Hercegovini i entitetima i zdravstvenom zaštitom životinja od zaraznih i invazionih bolesti, koje su od interesa za cijelu državu i odnosom sa inostranstvom. Osim toga, studenti se upoznaju sa zakonskom regulativom u oblasti veterinarstva i mjerama za unapređenje stočarstva. Zadatak ovog predmeta je upoznavanje sa upravnim postupkom i rješavanjem upravnih stvari, kao i sa poslovima javnog zdravstva i veterinarske inspekcije.

Predmet je od velikog značaja s aspekta značaja i primjene prethodno stečenih saznanja studenata. Takva saznanja se uokviruju i primjenjuju u skladu sa zakonskim i normativnim aktima, a sve s ciljem kvalitetnog rada veterinarske službe, kontrole živežnih namirnica, organizacije rada, etike i kontrole, prevencije i suzbijanja zaraznih i parazitarnih bolesti, unapređenja stočarstva, kao i vizije razvoja veterinarske struke s ciljem praćenja savremenih standarda i dostignuća.

Diplomska nastava

Katedra za sudsko i upravno veterinarstvo odgovorna je za tri predmeta koja se izučavaju na dodiplomskom studiju, i to:

UVOD I HISTORIJAT VETERINARSTVA – I semestar

SUDSKO VETERINARSTVO – IX i X semestar

UPRAVNO VETERINARSTVO SA ORGANIZACIJOM I EKONOMIKOM VETERINARSKIH MJERA – X semestar

Postdiplomska nastava

Katedra je, obzirom na širinu područja izučavanja, uključena u sve smjerove postdiplomskog studija na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Učešće na naučnim skupovima

- Kongres veterinara SFRJ, Ljubljana,1967.

- IV Kongres veterinara SFRJ, Skopje 1976.

- V Kongres veterinara SFRJ, Sarajevo 1982.

- Svjetski Kongres veterinara, Tunis 1992.

- I Kongres veterinara BiH, Tuzla 1998.

- Učešće na više naučnih i stručnim savjetovanjima u zemlji i inostranstvu 1990-2009.

- 11-ti Međunarodni Simpozij Komparativne Patologije “Ljudevit Jurak”, Zagreb 2000. godine

- Voorjaarsdagen 2001. – Međunarodni Kongres patologa, Amsterdam 2001. godine

- European Network for surveillance and control of TSE in small ruminants – Velika Britanija - London 2002. godine.

- European Network for surveillance and control of TSE in small ruminants – Italija, Stresa 2003. godine.

- European Network for surveillance and control of TSE in small ruminants – Kipar, Agya Napia 2003. godine

- Pathologic anatomy and poultry diseases – Francuska 2004. godine

- European Network for surveillance and control of TSE in small ruminants – Švicarska, Bern 2004. godine.

- European Network for surveillance and control of TSE in small ruminants –Francuska, Biarritz 2005. godine.

- II Slovensko-Hrvaški Kongres o ljubiteljskih eksotičnih in prostoživečih vrstah živali – Slovenija, Ljubljana 2005. godine.

- Curriculum Development According to the Bologna Principles, Workshop sa medjunarodnim učešćem, Veterinarski fakultet Sarajevo, 10-11 April 2007. godine.

- EDUKACIJA FARMERA OPĆINE CENTAR – Predavač seminara na temu „Odgovornost proizvođača hrane prema važećoj zakonskoj regulativi“. Sarajevo, 2010.

- IZVORI ZA PRIKUPLJANJE I ISTRAŽIVANJE PODATAKA O ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ KULTURI SA POSEBNIM OSVRTOM NA KANTON SARAJEVO I ŠIRE“ Savjetovanje u Zavodu za javno zdravstvo FBiH, Sarajevo, decembar, 2010.

- I Simpozij genetičara Bosne i Hercegovine – Sarajevo, 17-18.02.2011.

- 16. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske/BiH sa međunarodnim učešćem, 01-04. juni 2011. godine. Teslić, Bosna i Hercegovina.

Naučno – istraživački projekti

- European Network for surveillance and control of TSE in small ruminants – Projekat Evropske Unije u periodu od 2002. do 2004. godine.

- Proučavanje raširenosti klamidioze kod intenzivno držane peradi, divlje peradi I ljudi u Bosni I Hercegovini – Projekat dobijen od Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku koji obuhvata osim Bosne i Hercegovine i Sloveniju i Hrvatsku - 2003

- Zdravstveni status slobodnoživućih golubova i vrana sa područja Kantona Sarajevo kao rezervoari i prenosioci bolesti kod ljudi i domaćih životinja – Projekat dobiven od Kantonalnog ministarstva zdravlja 2005. godine.

- Curriculum Development According to Bologna Principles – Projekat sa Veterinarskim fakultetom u Oslu – Norveška, a koji traje od 2006-2009. godine.

- Komparativno istraživanje uzgojnih, morfoloških i genetskih karakteristika ovce Dubske pramenke na bjelašničko-treskavičko-vlašićkom platou – 2006-2007, Projekat dobiven od Kantona Sarajevo

- Research of Chlamydial infections in wild birds in Bosnia and Herzegovina – Projekat u kooperaciji sa The Norwegian University of Life Science (UMB), Norway za period 2007-2008. godine.

- Perad kao izvor opasnih zoonoza – Projekat Kantonalnog Ministarstva za obrazovanje i nauku dobiven 2007. godine.

- Ribogojilište pastrmske i ciprinidne ribe „Uvac“, 2009.

- Ribolovno-gospodarska osnova ribolovnih voda kojima gazduje USR “Krušnica” iz Bosanske Krupe, 2010.

- Ribolovno-gospodarska osnova ribolovnih voda Bratunac, 2010

- Seroprevalenca pandemijskog H1N12009 (novi A/H1N1) i influenca A virusa kod svinja u FBiH- Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2010.

- Pilot projekat istraživanja CHLAMYDOPHILA ABORTUS (Cp. Abortus) kod ovaca i koza u F BiH - Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2010.

- Aplikacija molekularnih metoda detekcije i determinacije Chlamydophila sp. kod ćurki, ovaca i koza - Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2010.

- Health status of dogs in shelters– Checking of some potentional zoonoses. Zajednički naučno-istraživački projekti u okviru naučne I tehnološke saradnje između BiH I R Slovenije u 2012-2013. godini. Projekat Ministarstva civilnih poslova BiH 2012-2013.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

Stručno utemeljene ekspertize iz oblasti veterinarstva.

Dodatne informacije

PREPORUKE:

- Valeria Grieco DVM, MS, PhD, Pathology department, School of Veterinary Medicine Milano, Italy. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

- Margherita Parodi, DVM, MS, PhD, Pathology department, School of Veterinary Medicine Milano, Italy. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

- Dr. Simone Magnino, National Reference Laboratory for Animal Chlamydioses Instituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, Pavia, Italy. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">.

- Dr. Paul Polis, Lycee agricole d’Ensiegnement General, France. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">.

- Alenka Dovč DVM, MS, PhD, Veterinarski fakultet v Ljubljani, Inštitut za zdravstveno varstvo perutnine, Ljubljana. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">.

- Prof. Dr. Petar Džaja, Katedra za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarski fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: IV

Kontakt

  • Telefon: 033/729-127
  • Fax: 033/617-850
  • E-Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.