E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Katedra za zoohigijenu i profilaksu oboljenja životinja

Zavod za zootehniku i peradarstvo

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: III

Kontakt

  • Telefon: 033/729-139
  • Fax: 033/617-850