E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

 

Dekan:

Prof. dr. Muhamed Smajlović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet

Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

tel.: +387 (0) 33 729–100; fax.: +387 (0) 33 617–850

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Prodekan za nastavu i studentska pitanja:

Prof. dr. Rizah Avdić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Prodekan za međunarodnu saradnju:

Prof. dr. Sabina Šerić-Haračić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Prodekan za naučnoistraživački rad:

Prof. dr. Nejra Hadžimusić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Prodekan za finansije:

Prof. dr. Jasmin Omeragić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Prodekan za osiguranje kvaliteta:

Prof. dr. Davor Alagić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Sekretar:

Sabrina Grbo, mr. iur.

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

 


 

Veterinarski institut:

Prof. dr. Almedina Zuko

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Klinike Fakulteta:

Prof. dr. Amir Zahirović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Zavod za morfologiju:

Doc. dr. Faruk Tandir

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Zavod za epizootiologiju:

 

 


Zavod za zootehniku i peradarstvo:

Prof. dr. Vedad Šakić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Zavod za higijenski nadzor namirnica i zaštitu životne sredine:

Prof. dr. Faruk Čaklovica

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Odbor za osiguranje kvaliteta:

Predsjednik Prof.dr. Davor Alagić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Komisija za međunarodnu saradnju:

 

 


Referent studentske službe:

Altijana Šojko

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

QM Manager:

Prof. dr. Aida Kavazović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 


 

   
 
---> LISTA KONTAKT TELEFONA / LOKALA NA FAKULTETU