E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

 

Dekan:

Prof. dr. Muhamed Smajlović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet

Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

tel.: +387 (0) 33 729–100; fax.: +387 (0) 33 617–850

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Prodekan za nastavu i studentska pitanja:

 

e-mail:

 

Prodekan za međunarodnu saradnju:

 

e-mail:


Prodekan za naučnoistraživački rad:

 

e-mail:

 

Prodekan za finansije:

 

e-mail:


Veterinarski institut:

Prof. dr. Almedina Zuko

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Klinike Fakulteta:

Prof. dr. Amir Zahirović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Zavod za morfologiju:

Doc. dr. Faruk Tandir

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Zavod za epizootiologiju:

Prof. dr. Jasmin Omeragić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Zavod za zootehniku i peradarstvo:

Prof. dr. Vedad Šakić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Zavod za higijenski nadzor namirnica i zaštitu životne sredine:

Prof. dr. Faruk Čaklovica

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Odbor za osiguranje kvaliteta:

Predsjednik Prof.dr. Davor Alagić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Komisija za međunarodnu saradnju:

Predsjednik

e-mail:


Referent studentske službe:

Altijana Šojko

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

QM Manager:

Prof. dr. Aida Kavazović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 


Sekretar:

Sabrina Grbo, mr. iur.

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

   
 
---> LISTA KONTAKT TELEFONA / LOKALA NA FAKULTETU