E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu u studijskoj 2019/2020. godini, objavljenog 07.06.2019. godine (drugi prijavni rok od 26. avgusta do 27. septembra 2019. godine), Vijeće Veterinarskog fakulteta na 18. vanrednoj-elektronskoj sjednici održanoj 04.10.2019. godine na osnovu Preliminarne rang-liste na koju u propisanom roku nisu zaprimljeni prigovori,

 

OBJAVLJUJE

KONAČNU RANG –LISTU PRIMLJENIH KANDIDATA

Red.broj SMJER ŠIFRA
1. Teriogenologija domaćih životinja SVF 04
2. Sigurnost hrane SVF 05
3. Teriogenologija domaćih životinja SVF 06
4. Klinička medicina malih životinja SVF 07
5. Sigurnost hrane SVF 08
6. Sigurnost hrane SVF 09

 

Napomena: Na osnovu člana 81. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) kandidat koji je ostvario pravo na upis dužan je u roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste izvršiti upis i dostaviti originalne dokumente Veterinarskom fakultetu, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa u prvu godinu specijalističkog studija.

 

- Odluka o Konačnoj rang listi prijavljenih i primljenih kandidata u II upisnom roku

 

Vijeće Veterinarskog fakulteta