E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Fakultet

Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem ECTS bodova i brojem kontakt sati nastave po smjerovima možete preuzeti OVDJE.

 

Fakultet

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu već treću godinu upisuje polaznike jednogodišnjeg (2 semestra – 60 ECTS) specijalističkog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“. Ovaj studijski program najmjenjen je prvenstveno veterinarima, ali i drugim biomedicinskim profesijama koji su odabrali svoje stručno i radno usmjerenje, te nudi mogućnost proširivanja i sticanja modernih i specijaliziranih znanja i vještina uz ostvarivanje univerzitetske diplome i zvanja akademskog specijaliste. U narednoj školskoj godini (2020/2021) za koju konkurs za prijem traje 31.8.-7.10.2020., specijalistički studij nudi smjerove:

-         Klinička medicina malih životinja

-         Klinička mikrobiologija

-         Morfofiziologija i bolesti egzotičnih kućnih ljubimaca

-         Organska animalna proizvodnja

-         Parazitologija i parazitske bolesti

-         Sigurnost hrane

-         Temeljne veterinarske discipline

-         Teriogenologija domaćih životinja

-         Veterinarska epidemiologija i ekonomika

-         Veterinarska patomorfološka dijagnostika

-         Zarazne bolesti životinja

Specijalistički studij je studijski program sa fokusom na praktičnu nastavu (minimalno 50%, a za mnoge smjerove i više). Cilj mu je da prilagođeno metodologiji i zahtjevnosti nastave za odrasle polaznike odgovori rastućim zahtjevima klijenata i poslovnih partnera veterinarske struke, organizacija i institucija za proširivanje spektra i kvaliteta usluga i vještina radi jačanja ekonomske, društvene i javne relevantnosti veterinarske profesije. Za specijalistički studij za koji traje upis nastavni plan je dodatno moderniziran i prilagođen očekivanjima i potrebama polaznika kroz procese osiguranja kvaliteta i jačanja prohodnosti prema doktorskom studiju.

Dodatne informacije o ovom studijskom programu možete naći na www.vfs.unsa.ba ili kontaktom Prof.dr. Nejra Hadžimusić – prodekana za nauku (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.) ili Prof.dr. Sabinu Šerić-Haračić – voditelja specijalističkog studija (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.).

Konkurs za upis sa detaljno navedenim uslovima i potrebnom dokumentacijom možete preuzeti na linku: http://upis.unsa.ba/wp-content/uploads/2020/06/KONKURS-ZA-UPIS-STUDENATA-NA-SPECIJALISTIČKI-STUDIJ.pdf

Fakultet

NASTAVNI PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG STUDIJA

VETERINARSKE MEDICINE

PRVI I DRUGI CIKLUS

Početak primjene 2018/2019.

GODINA 1.

SEMESTAR I

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Biofizika u veterinarskoj medicini 3 - 2 5 75 150 5,0
2. Biologija u veterinarskoj medicini 3 - 2 5 75 150 5,0
3. Veterinarska biohemija I 3 - 2 5 75 180 6,0
4. Anatomija domaćih životinja I 4 - 6 10 150 300 10,0
5. Uvod i historijat veterinarstva 1 - - 1 15 60 2,0
6. Sociologija 2 - - 2 30 60 2,0
  UKUPNO 16 - 12 28 420 900 30,0

GODINA 1.

SEMESTAR II

  P R E D M E T S A T I   N A S T A V E

∑h/

studijski rad

ECTS

Pred. Semi. Vježbe

∑h/

Sedmi.

∑h/

Seme.

1. Veterinarska biohemija II 4 - 3 7 105 210 7,0
2. Anatomija domaćih životinja II 4 - 6 10 150 300 10,0
3. Molekularna biologija i biotehnologija 1 - 1 2 30 90 3,0
4. Stočarstvo sa biostatistikom u veterinarskoj medicini I 3 - 2 5 75 150 5,0
5. Engleski jezik u vet. medicini 2 - 2 4 60 120 4,0
6. Izborni predmet 0,5 - 0,5 1 15 30 1,0
  UKUPNO 14,5 - 14,5 29 435 900 30,0

Izborni predmeti (bira se jedan):

  1. Uzgoj i zaštita autohtonih vrsta životinja sa osnovama zooekologije
  2. Uzgoj konja i konjički sport
  3. Uzgoj i proizvodnja kunića i krznaša

 

OBAVEZNA I PREPORUČENA LITERATURA

OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA

Fakultet

Strana 1 od 3