icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

20170714 101707

Veterinarski fakultet u Sarajevu je i ove godine uspješno realizirao extramural ljetnu školu na klinikama fakulteta u periodu od 01.07. do 15.07.17. godine za studentice Fakulteta Veterinarske medicine iz Istanbula.

Studentice su obavile trening iz predkliničkih i kliničkih nauka na Veterinarskom fakultetu. Praktični dio nastave je uspješno realiziran na Internoj klinici pod nadzorom doc. dr. Agnese Ćoralić  te na Klinici hirurških disciplina pod nadzorom doc. dr. Alana Maksimovića.

Tokom njihovog boravka u Sarajevu Veterinarski fakultet je u saradnji sa Asocijacijom studenata organizirao „Plavu večer“ gdje je simbolično obilježen kraj ljetnog semestra,  izlete u Travnik i na Bjelašnicu, a prisustvovale su  i  II Studentskom kongresu  „Hrana – Ishrana –Zdravlje“.

14.07.17. godine prodekan za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Rizah Avdić je uručio studenticama certifikate o uspješno realiziranoj extramural ljetnoj školi.

20170714 102328

 

 

Kategorija: Vijesti