icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na 8. redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a na osnovu Pravilnika o kriterijima za dodjelu ¨Nagrade prof.dr. Ibrahim Arnautović¨ donesena je Odluka o dodjeli nagrade studentici prve godine Glavinić Aidi akademske 2016/2017. Nagrada se dodjeljuje za postignuti najbolji uspjeh u studiranju predmeta Anatomija domaćih životinja I i Anatomija domaćih životinja II.

Svečana dodjela nagrade „prof.dr Ibrahim Arnautovi樓 koju dodjeljuju Veterinarski fakultet i  fondacija „prof.dr. Ibrahim Arnautović“  će se održati u ponedjeljak  23.10.2017. godine sa početkom u 10 sati u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta.

Arnautovic 2017 plaketa

Kategorija: Vijesti