icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Nastavno naučno vijeće je na svojoj VIII redovnoj sjednici usvojilo Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te je isti postavljen na DMS portalu fakulteta.

Kategorija: Vijesti