icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Dana 18.10.2017. godine Nastavno-naučno vijeće Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu usvojilo Pravilnik o radu Savjetodavnog tijela Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji definiše i precizira način rada i druga pitanja od značaja za rad ovog tijela. Pravilnik o radu Savjetodavnog tijela Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dostupan je na LINKU.

Kategorija: Vijesti