icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Trichinella metoda digestijeCILJ KURSA: Osposobljavanje veterinara za provođenje pregleda mesa na Trichinella metodom digestije (umjetne probave) u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu („Službeni glasnik BiH”, broj 56, 5-35, 2011., Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu („Službeni glasnik BiH”, Broj 4, 138-139, 2013.) i međunarodnog standarda „Manual of Diagnostic Tests for Terrestrial Animals, OIE, Paris, 2017“. 

Detaljnije u PRILOGU

Kategorija: Vijesti