icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Na osnovu člana 10. Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu broj 0101-6560/17 od 06. 10. 2017. godine i Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8215/17 od 29. 11. 2017. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

I N T E R N I   K O N K U R S
za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu 
uplaćenih za 2016. godinu

Detaljnije na slijedećem LINKU

Kategorija: Vijesti