icon-email         E-nastava         ISSS         STUDENT GUIDE       unsa logo  

Banner congress

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa KJU Zaštićena prirodna područja Sarajevo, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP Nacionalnim parkom ”Una” d.o.o. Bihać organizirali su radionicu 23. i 24. januara 2018., vezanu za  projekat „Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području spomenika prirode "Skakavac" (u prilogu agenda).

Na radionici su učesnici projekta upoznati sa planiranim aktivnostima u okviru projekta, do sada provedenim aktivnostima, načinima uzimanja i analize uzoraka sa terena, te izvještavanju, monitoringu i evaluaciji projekta. Između ostalih, radionici su prisustvovali mladi stručnjaci i 9 studenata sa III, IV i V godine Veterinarskog fakulteta koji će biti uključeni u projektne aktivnosti, što će dugoročno osigurati stvaranje novih vrijednosti i vlastitog kapitala znanja kroz njihovo profiliranje i edukaciju.

Eksperti iz Nacionalnog parka “Una” d.o.o. Bihać su prikazali film i predstavili iskustva u terenskom radu koje su proveli i provode sa sličnim projektnim ciljevima. 

web1

web2

web3

web4

web5

 

Kategorija: Vijesti