icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać (NP Una), 17.04.2018., u 12.30 sati, će potpisati Ugovor o nastavnoj, naučnoj i stručnoj saradnji.

Glavna područja saradnje u skladu i na način kako je to propisano zakonskim propisima iz oblasti veterinarstva, zaštite i dobrobiti životinja, visokog obrazovanja i naučno istarživačkog rada, biti će sljedeća:

- edukacija studenata Veterinarskog fakulteta i izvođenje praktične nastave na području NP Una;

- naučno-istraživački rad;

- priprema projektnih prijedloga i zajednički nastup na nacionalnim i međunarodnim konkursima;

- ispitivanje i utvrđivanje zdravstvenog statusa životinja i po potrebi dijagnostički, preventivni i   terapeutski zahvati na životinjama koje obitavaju na području NP Una,

- druge aktivnosti u skladu sa registriranim djelatnostima ugovornih strana.

Stručnjaci iz NP Una već su uključeni u aktivnosti projekta „Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području spomenika prirode "Skakavac”, kojeg Veterinarski fakultet realizuje sa KJU Zaštićena prirodna područja Sarajevo, a podržanog od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Treba naglasiti da su u projektne aktivnosti uključeni i studenti III, IV i V godine Veterinarskog fakulteta, što će dugoročno osigurati stvaranje novih vrijednosti i vlastitog kapitala znanja kroz njihovo profiliranje i edukaciju.

Tom prigodom će u 13.00 sati u amfiteatru Veterinarskog fakulteta biti prezentirane aktivnosti koje provodi NP Una i film na temu zaštite medvjeda.

Kroz prezentaciju i film naših prijatelja, ovim putem pozivamo vas da bar djelimično osjetite iznimnu ljepotu NP Una.

Strbacki buk

Nationalparkuna bear

 

Kategorija: Vijesti