icon-email         E-nastava         ISSS         STUDENT GUIDE       unsa logo  

Banner congress

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 17.04.18. godine potpisan je Ugovor o nastavnoj, naučnoj i stručnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta (prof. dr. Nihad Fejzić) i JP Nacionalnog parka „Una“ d.o.o. Bihać (Amarildo Mulić, direktor).

Ugovor o saradnji je zaključen na dvije godine, sa mogućnošću produžetka, a podrazumijeva nekoliko oblasti saradnje poput edukacije studenata i izvođenja praktične nastave na području Nacionalnog parka „Una“, zajednički naučno-istraživački rad i pripremu projekata, ispitivanje zdravstvenog statusa životinja i dijagnostiku, a u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti veterinarstva, visokog obrazovanja te zaštite i dobrobiti životinja.

Nakon potpisanog ugovora u amfitearu Veterinarskog fakulteta prikazan je film na temu zaštite medvjeda i prezentirane ljepote Nacionalnog parka „Una“  te aktivnosti njihovih stručnjaka. 

Projekcija filma i prezentacija su imali veliki odziv nastavnog osoblja i naših studenata koji su izrazili želju za učešćem u budućim projektima i  aktivnostima.

Možemo sa zadovoljstvom konstatirati da su studenti III, IV i V godine uključeni u projekat „Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području spomenika prirode  Skakavac”, koji se provodi u saradnji sa KJU Zaštićena prirodna područja Sarajevo, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP Nacionalnim parkom „Una”. Učešće studenata će omogućiti  usvajanje znanja i iskustva te dugoročno osigurati stvaranje novih vrijednosti i vlastitog istraživačkog potencijala.

 

una 1una 2una 3

una 4

 

Kategorija: Vijesti