icon-email         E-nastava         ISSS         STUDENT GUIDE       unsa logo  

Banner congress

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 22.06.18. godine potpisan je Ugovor o nastavnoj, naučnoj, tehničkoj i stručnoj saradnji na dvije godine između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji predstavlja dekan Nihad Fejzić i Udruženja za uzgoj i zaštitu napuštenih bosansko-brdskih konja u BiH, koje predstavlja Enver Suljagić.

Potpisani Ugovor podrazumijeva nekoliko oblasti saradnje poput edukacije studenata i izvođenja praktične nastave na ergeli konja na području Općine Rogatice, zajednički naučno-istraživački rad i pripremu projekata, ispitivanje zdravstvenog statusa životinja i dijagnostiku životinja koje obitavaju na ergeli saradnju u izradi studija, a u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti veterinarstva, visokog obrazovanja te zaštite i dobrobiti životinja.

 Sporazum bbrdskik

Kategorija: Vijesti